Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Dodavatel

nonage s.r.o. se sídlem Masarykovo náměstí 255, 256 01 Benešov.
Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 282497 u Městského soudu v Praze.
Dodavatel je plátcem DPH.
IČ: 06043496
DIČ: CZ06043496
(dále jen "prodávajícíl")

 Kontaktní údaje

Telefon: +420 735 752 400
Email: info@nonage.cz

Číslo účtu pro bezhotovostní platby

Komerční banka, a. s.  115-4446620237/0100

 

2. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti nonage s.r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 225, Benešov, 25601, identifikační číslo: 06043496, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.nonage.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

Objednávky učiněné přes tento internetový obchod jsou bez výjimek závazné. Kupující tímto stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem a bez výhrad s ním souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím. Vyplněním registračního formuláře, nebo objednávky dává kupující souhlas s archivováním jeho osobních údajů a údajů o jeho nákupech. Tyto údaje budou použity výhradně pro interní potřeby internetového obchodu www.nonage.cz.

3. Cena zboží

Cena jednotlivého zboží je uvedena vedle jeho názvu a popisu. Za kupní cenu je vždy považována částka uvedená u zboží v den potvrzení objednávky. V případě změny kupní ceny bude o tomto kupující neprodleně informován. Pouze s následným výslovným souhlasem kupujícího bude objednávka dále zpracovávána. V případě nesouhlasu kupujícího s touto cenou bude objednávka zrušena. Nesdělí–li kupující svůj souhlas s upravenou cenou do sedmi pracovních dnů, bude toto považováno za nesouhlas s cenou a objednávka bude zrušena.

4. Objednání zboží

Zboží je možno objednat prostřednictvím internetového obchodu, e-mailem nebo telefonicky. Pro přijetí objednávky musí být vyplněny všechny požadované položky ve formuláři. Rozhodne-li se kupující objednávku změnit nebo zrušit, musí o tomto neprodleně informovat prodávajícího telefonicky nebo e-mailem. V případě, že objednávka byla již expedována, nebude kupujícímu vyhověno. Uzavírat kupní smlouvy prostřednictvím internetu mohou pouze osoby k tomu způsobilé. Osoby nezletilé mohou uzavírat kupní smlouvy pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu § 9 o.z. Za případné škody způsobené prodávajícímu nezletilými osobami jsou odpovědní jejich zákonní zástupci ve smyslu § 422 o.z. U objednávek mimo území ČR bude objednávka konzultována s kupujícím telefonicky.

5. Dodací lhůty

Zboží, které je skladem, bude expedováno následující pracovní den po obdržení objednávky. Není-li zboží skladem, bude mailem nebo telefonicky upřesněna doba expedice. V případě dlouhodobé nedostupnosti zboží může být toto zboží z objednávky vyškrtnuto. Kupující bude o tomto předem informován a bude mu nabídnuto alternativní zboží. Prodávající neručí za jakékoli škody spojené s opožděným doručením. Při platbě převodem z účtu bude zboží expedováno až po připsání celé částky na účet prodávajícího.

6. Způsob platby

Předem bankovním převodem z účtu - bez poplatku.
Online platba kartou - bez poplatku.
Dobírkou - zpoplatněno částkou 30,- Kč.


7. Doprava zboží

Doprava zboží u přepravce WEDO na adresu je zpoplatněna částkou 119,- Kč do celkové váhy objednávky 9,9kg.

Doprava zboží u přepravce WEDO na adresu je zpoplatněna částkou 139,- Kč od 10kg celkové váhy objednávky do 29,9kg.

Doprava zboží u přepravce WEDO na adresu je zpoplatněna částkou 220,- Kč od 30kg celkové váhy objednávky do 50kg.

Doprava zboží u přepravce WEDO výdejní místa je zpoplatněna částkou 79,- Kč do celkové váhy objednávky 15kg.

Doprava zboží při hodnotě objednávky od 1.500,- Kč WEDO na adresu a WEDO výdejní místa je zdarma.
 

8. Převzetí zásilky

Kupující je povinen neprodleně po obdržení zásilky zkontrolovat její stav a položky na vystaveném dokladu a v případě nesrovnalostí nás kontaktovat. V opačném případě se má za to, že zásilka byla v pořádku. Kupující se vystavuje riziku, že reklamace tohoto typu nebudou později uznány. Všechny balíky, které by mohly být při přepravě poškozeny, jsou zasílány se štítkem “křehké”. Proto je za případné poškození při přepravě zodpovědný přepravce a tuto reklamaci je nutno řešit přímo s ním.

9. Postup při reklamaci

V případě výskytu závady na zakoupeném zboží jej můžete reklamovat buď osobně (po dohodě), nebo zasláním poštou na jednu z adres uvedenou v kontaktech (nikoli však dobírkou) spolu s kopií námi vystaveného dokladu k tomuto zboží a průvodním listem s popisem závady. Zboží Vám bude vyměněno do 30 dnů od doručení a po předchozí domluvě zasláno zpět na naše náklady. V případě nedostupnosti Vámi reklamovaného typu zboží si vyhrazujeme právo jej nahradit zbožím odpovídajících parametrů. Reklamační řízení končí dnem odeslání vyřízení reklamace kupujícímu.

10. Podmínky pro vrácení peněz

Zboží musí být vráceno nejpozději do 14 dnů od obdržení.
Zboží musí být kompletní, nepoužité a schopné dalšího prodeje.
K vracenému zboží musí být přiložena kopie námi vystaveného dokladu k tomuto zboží a Vaše vyjádření o důvodu odstoupení od smlouvy s vlastnoručním podpisem.
Navrácená částka bude pouze ve výši hodnoty vraceného zboží. Dopravné do této částky nebude zahrnuto.
Vrácenou částku obdržíte dle přání uvedeného ve Vašem vyjádření buď na Váš bankovní účet, nebo poštou.


11. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, kdy by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

Požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení.
Požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.